Свържете се с нас

За нас

През 2013 година се събрахме и решихме да отворим  магазин за цялостно оборудване и екипировка на спасителите, по аналог на американските такива магазини. Той беше създаден и нагоден за нашето черноморие, също така, защото ни омръзна да работим с всякакви цветове униформи и ние да си създаваме оборудване. Искахме да уеднаквим материалната база.

Собственик на магазина е Филип Силов, трето поколение воден спасител,  дългогодишен воден спасител, старши спасител, кандидат инструктор по водно спасяване както и член на Доброволческия Екип за работа при бедствия, аварии и кризи към Български червен кръст Варна, негов бивш заместник командир.

Фил Трейдинг ООД се занимава чрез своя електронен магазин www.lifeguard-shop.eu с търговия на водно - спасително оборудване, спасителни средства за спасяване, униформи за водния спасител, необходими преносими аптечки за първа долекарска помощ, маски за персонални обдишвания, АМБУ и също така модна линия от дрехи с лога свързани с водното спасяване, морето и тн.

E - Магазин www.lifeguard-shop.eu е официален сътрудник на Български Червен Кръст в разпространението на водно спасително оборудване и екипировка за басейни и плажове.

Фил Трейдинг е собственик и на друг уеб сайт - www.vsskursove.com, който е тясно свързан със структурите на БЧК - Варна и техния отдел водно спасяване. Сайтът предоставя информационна услуга за видовете курсове, които се провеждат, както и програмите на курсистите обучаващи се в различените видове курсове.

гр. Варна

Телефон за контакти: +359 894336431

E-mail: fsilov@live.com